2000 - >>

Foreningen Synsvinkler søger gennem tematisering af aktuelle emner inden for nordisk sprog og litteratur, boganmeldelser og faglige debatindlæg at være et forum for levende diskussioner af, hvad danskstudiet og -faget er og bør være i dag og fremover.

Foreningens primære aktivitet er udgivelsen af det faglige tidsskrift Synsvinkler, hvor studerende med tilknytning til Nordiske Studier har mulighed for at præsentere deres arbejder med fagets forskellige aspekter. Andre med interesse for danskfaget kan naturligvis også bidrage.

Bestyrelsen er sammensat af undervisere fra både Institut for Sprog og Kommunikation og Institut for Litteratur, Kultur og Medier og af studerende ved Nordiske Studier.

Synsvinkler udkommer to gange om året. Seneste nummer 43 udkom 1. juni 2011 og har temaet: Diskurs. Næste nummer 44 udkommer 1. december 2011 og har temaet: Patos.

2011 - >>

Sneppenet.dk er en knopskydning af det danskfaglige tidsskrift Synsvinkler, der redigeres af ansatte og studerende på danskfaget ved Syddansk Universitet i Odense. Sneppenet.dk ønsker som supplement til tidsskriftet at sætte kvalificeret spot på dansk litteratur og det sprog, der taler rundt om litteraturen.

Sneppenet.dk anmelder først og fremmest dansk litteratur og bøger om dansk litteratur, men også andre udgivelser med relation til dansk sprog og kultur, events og kunst i dansk regi.

Sneppenet er tradition.

Sneppenet er fornyelse.

Sneppenet er et humoristisk blik på verden.

Sneppenet er viden.

Sneppenet er en forkærlighed for poesi, sprog, kultur og betydning.

Sneppenet er kommet.

Redaktionen består af kandidater og kandidatstuderende fra Nordisk sprog og litteratur: stud.mag. Astrid Merete Kirkegaard, stud.mag. Simon Grønskov, stud.mag. Jakob Krogsgaard Sørensen og mag.art. Susanne Kemp.

Ansvarshavende er professor dr.phil. Bo Hakon Jørgensen.
Bo Hakon Jørgensen    •    København    •    mail@bohakon.dk