1969
Hans liv tage retning – og forblive horisontalt. Vindrosen 1969 nr. 4 s. 29-34. (Om Per Højholts Turbo)

Revolution og tradition. Kritik nr. 12, 1969, s.125-131. (om faget Dansk)

1972
Visionernes dialektik i Edith Södergrans forfatterskab. Kritik nr. 24, 1972, s. 5-31.

Bevidsthedens rum. Om Peter Seebergs ’Hyrder’.  Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1972, s. 191-229.

1973
Om bølgemønsteret i ’Niels Lyhne’. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1973, s. 269-83.

Modernistisk kritik – eller drømmen om renhed. Kredsen , 41. årg.,1973, s. 82-87.

1975
Århundredskiftet 1896-1918. Kbh. 1975, 176 sider. (Indledning til antologi s. 11-33)

1976
Forfaldets forfriskende skønhed. En periodefortolkning af Sophus Michëlis’ ’I Villa d’Estes Have’. I : Analyser af moderne dansk lyrik. Red. af Per Olsen. Kbh. 1976. Bind I , s. 69-87.

Strindberg, tegnene og århundredskiftet. Kritik, nr. 39, 1976, s. 32 -52.

’At tænke i eventyr’. I: H.C. Andersen og hans kunst i nyt lys. Red. af Mogens Brøndsted. Odense 1976, s.53-68.

1977
Maskinen, det heroiske og det gotiske – om Johs. V. Jensen, Sophus Claussen og århundredskiftet. Odense 1977. 139 sider.

Sophus Claussen –en studiebog. (Udg. Sammen med Jan Sand Sørensen). Kbh. 1977. 234 sider.

1980
Erfaringen der blev sær. Om perioden 1888-1906. I: Tekst/Historie. Bidrag til historisering af tekstlæsning i gymnasiet. Red. af Finn Hauberg Mortensen. Kbh. 1980 , s.111- 38 . (Sammen med Egon Nyrup Madsen).

Parken og staden 1900-1920. I: Danske digtere i det 20. århundrede. Red. af Torben Brostrøm og Mette Winge. Bind I. Kbh. 1980, s. 20-64.

1981
Frigørelse fra ’meningens’ tyranni eller den blindede virkelighed – om Per Højholts ’Ildens teater eller Synssansen perciperet’ I: Frigørelse. Humaniora, digtning og sprog. Til Aage Henriksen. Red. af Lisbet Holst, Bo Hakon Jørgensen, Jens Anker Jørgensen og Jan Sand Sørensen. Kongerslev 1981. s. 253-60.

Medredaktør af Karneval 1981-82. Herning 1981-82.

Den næste tone. Om Jørgen Gustava Brandts  ’Idiotes’. I : Karneval 81. Herning 1981, s. 137-54.

Eftermaneren, som slår stjerner. Om F.P.Jac’s ’Misfat’ . I: Karneval 81. Herning 1981, s. 109-16.

Dianas Hævn – to spor i Karen Blixens forfatterskab. Odense 1981, 269 sider (sammen med Marianne Juhl). (2. udg., 1981, 278 sider).

1982
Opspring fra nulhuller. Om Per Højholts forfatterskab. I: Danske digtere i det 20. århundrede. Red. af Torben Brostrøm og Mette Winge. Bind IV. Kbh . 1982 s. 169-83.

1983
Omkring den fantastiske fortællings genrekarakteristik. I: Kortprosa i Norden. Fra H.C.Andersens Eventyr til den moderne novelle. Akter fra den XIV studiekonference for skandinavisk litteratur i Odense 1982. Red. af Mogens Brøndsted. Odense 1983, s. 257-62.

Konge i Faldet. Efterskrift til Sophus Claussen, Valfart 2. udg. Odense 1983. 34 separatpaginerede sider.

Karen Blixen – en hævnende Diana. I:  Humaniora 5. Kbh. 1983, s.48-51.

1984
Poetens andet og sidste hoved? I: Natur/retur. En bog om Per Højholts forfatterskab. Red. af Iben Holk. Århus 1984, s. 143-57.

Kritik af synssansen – en anden natur. Kritik nr. 70, 1984, s. 70-87.

Den sovende kvinde. En litteratur-historie. Kbh. 1984 . 99 sider (fiktion)

1985
Dianas Revenge. Two Lines in Isak Dinesens’s Authorship. Translated by Anne Born. Odense 1985. 257 sider ( sammen med Marianne Juhl; på dansk 1981).

Øjeblikkets ringe. Om Niels Franks digtning. Den blå port, nr. 1, 1985, s. 27-31.

Was Pellegrina a Barmaid of the the 20s? : I: Karen Blixen/ Isak Dinesen: Tradition, Modernity and Other Ambiguities. Red. af Donna Dacus og Poul Houe. University of Minnesota, 1985, s. 11-15 (Conference proceedings).

Bevidsthedens rum . I: Mytesyn. En bog om Peter Seebergs forfatterskab. Red. af Iben Holk. Århus 1985, s. 61-89. (Om Peter Seebergs Hyrder, næsten uforandret optryk af artikel fra 1972.)

Det tredje møde. Information 6.10.1985. (Novelle)

1986
Eskatologiens fascination. Om Inger Christensen Alfabet nr. 14.Den blå port nr 4, 1986, s. 31-33.

At sammenligne sig vej. Opfordring til at læse Robert Musil. Den blå port nr. 5, 1986, s. 20-25.

Primitivitetens paradoksale kostume – om Per Højholts forfatterskab. Et essay. Odense 1986. 218 sider.

Fortiden er ikke en historie. I: Profiler. Red. af Finn Hauberg Mortensen og Povl Schmidt. Odense 1986, s 53-58.

Karen 35 år. Mit Afrika vurderet som Blixen-biografi. Kosmorama, nr. 175, 1986, s. 8-9 .(optrykt i : Out of Africa. Omkring en film af Sidney Pollack. Red. Af Aage Jørgensen. Århus 1988. s. 36-38.)

1987
Historien eget væsen. Bogens Verden,1987, s. 484-86. (Om Karen Blixen-bøger af Ole Wivel og Peter Hjorth S. Bjerring)

Opfordring til fornyet læsning af Robert Musil. Den blå port, nr. 8 , 1987 s. 59-60.

Klassikeren som kedsomhed.  Kapitel,  nr. 1, Odense 1987 s. 3.

Til kamp mod dødlæseriet. I: Litteratur 87. Kbh. 1987, s. 14.

Moderne dansk lyrik mellem Per Højholts og Jørgen Gustava Brandts æstetikker. I: Proceedings of the Seventh Biennial Conference of Teachers of Scandinavian Studies in Great Britain and Northern Irland, Held at the University College London, March 23-25, 1987. London 1987, s. 179-90.

1988
Tornerose. Nordica, V, 1988, s. 196-98 (Om Bernhard Glienkes ‘Fatale Präcedenz, Karen Blixens Mythologie)

Bogstavelighedens fiction – om fantastiske fortællinger. Nordica V, 1988, s. 31-52.

Hermeneutik og/eller dekonstruktion. Nordica, V, 1988, s. 213-14 (Om Anders Olssons  ’Den okända texten’)

Foreningen. I: Rocky Mountains – festskrift til Per Højholts 60 årsdag 22.7.1988. Red af Bo Hakon Jørgensen, Erik Skyum-Nielsen, Harly Sonne, Pia Tafdrup og Søren Ulrik Thomsen. Kbh. 1988, s.15-17 (novelle)

1989
Den bevæger sig. Om Karen Blixens efterladte fortællinger ’Den sidste dag’ og ’Bjørnen og Kysset’ som eksempler på forholdet mellem fiktion, fantasi og biografi. I: Fantasi og fiktion.  Red. af Erik  Svejgaard og John Thobo-Carlsen. Odense 1989, s. 249-70.

I hvilket univers er?- Om Per Højholts digt ’Alene, belyst’ fra digtsamlingen Praksis 9, Det gentagnes musik’. Nordica VI, 1989, s. 217-220.

1990
Seere og æstetiske forbrydere. Om Lise Serritslev Petersens ’Symbolismens seere’. Bogens Verden, 1990, s. 42-44.

Karen Blixen og teologien. Fønix, XIV, 1990, s.45-48 ( Om Svend Bjergs ’Karens Blixens teologi’).

Antag, at livet har svar – Om Aage Henriksens læsemåde. Litteratur og Samfund, nr. 46, 1990, s.16-29.

Hvad er et godt digt? I: Sprog og kvalitet. Modersmåls-Selskabets Årbog. Kbh. 1990 s. 94-102.

De ti mærkeligste danske romaner. Bogens Verden, 1990, s. 180-81.

Antonius og Valfart. Bogens Verden, 1990 s. 415-16. (Anmeldelse af  klassikerudgave).

Simon Grotrian. Bogens Verden, s. 430. (Sammen med Anne-Marie Mai).

Ti  fantastiske fortællinger. Udvalg og efterskrift ved Bo Hakon Jørgensen. Odense 1990. 254 s. (Efterskrift s. 231-254).

1991
Fortællinger og kortprosa 1877-1907. Udvalg , efterskrift og noter ved Bo Hakon Jørgensen. Danske Klassikere. Kbh. 1991. (Efterskrift s. 325-384.)

Med sproget oppefra eller nedefra til digtet – henimod en overskridelse af modernismen. I: Nordica VIII, 1991, s.289-300.

1992
Tage Skou-Hansen. I: Synsvinkler 1, 1992 , s. 97-104.

Det 23. forsøg på at beskrive det specifikt nordiske. I: Den blå port 22, 1992, s. 60-61.

1993
Symbolismen – eller jegets orfiske forklaring. Odense 1993, 248 sider.

Rotter og pakhuse alle vegne. I: Spring nr.5, 1993, s. 80-88. (om Sophus Claussen)

Sindets daimon – eller fortællerskens øjne. I: Den blå port, nr. 24, 1993, s.75-80.

I mesterlære – eller sølvbryllup med revolutionen. I: Synsvinkler nr. 6, 1993, s. 107-11.

1994
Voyeurens død. Duchamp revisited 1984-94. I: Kritik 112, 1994, s. 23-28.

1995
Håbet, utopien og fejlen – om Tage Skou-Hansens artikelsamling ’ Den forbandede utopi’. I: Synsvinkler 12, 1995, s. 5-15.

’Weh dem, der Symbole sieht’. Om 30 års Per Højholt. I: Lys og blade. Festskrift til Povl Schmidt. Red. af Johs. Nørregaard Frandsen m. fl. Odense 1995, s. 175-190.

Identifikation eller retorik. I: Nordica 12, 1995, s. 356-61.

Figur og tid. Om Karen Blixen. I: Program til Chr. Braad Thomsens film ’ Karen Blixen. The Storyteller‘. Statens Filmcentral 1995, s. 11-14.

1996
‘Qui suis-je? Ou la metaphysique de la sensualité dans l’ oeuvre de Karen Blixen’. I : Karen Blixen et l’art du recit. Red. af René Rasmussen. Odense 1996, s. 120-133.

Ritualet Karen Blixen. Nordica 13, 1996, s. 279-285.

1997
Mastetoppe -100 danske digte med korte analyser. Odense 1997, 326 sider.

Tage Skou-Hansens ’De nøgne Træer’ . I: Læsninger i Dansk litteratur. Bd. 4. Red. af Anne-Marie Mai og Knud Bjarne Gjesing. Odense 1997, s. 122-140.

Vinger i våd vind – tale ved overrækkelsen af Ewald-medaljen til Jørgen Gustava Brandt 27.5.1997. I: Synsvinkler 18, 1997, s.????

1998
Holger Drachmanns ’Forskrevet’. I: Læsninger i dansk litteratur , Bind 2. Red af Povl Schmidt og Ulrik Lehrmann. Odense 1998, s.266-281.

1999
Siden hen – om Karen Blixen. Odense 1999, 323 sider (disputats).

Ib Michels ’Troubadurens lærling’. I: Læsninger i dansk litteratur, Bd. 5. Red. af Inger-Lise Hjort Vetlesen og Bo Hakon Jørgensen. Odense 1999, s. 83-98.

2000
Kort svar til nogle af indlæggene ved min disputats. I: Nordica 17, 2000, s.205-06.

2001
Feberen i blodet. I: Grib tiden. Red. af Bente Scavenius. Kbh. 2001, s. 184-195.

2003
Symbolismen som litterær periode. ADL (Arkiv over Dansk litteratur) på  Det danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside. (2003)

Intentionalitet – om litterær analyse på fænomenologisk grundlag. Odense 2003, 169 sider.

2004
Der er mere at høre : Om Frank Kjørups ’Sprog versus sprog’. Nordica 21, 2004, s. 193-196.

Sprogets pianist: en læsning af Per Højholts ’ Den naturlige bog’. I: Reception 53, 2004, s. 37-42.

2005
Om fænomenologi og hermeneutik. I: Synsvinkler 31, 2005, s. 15-23.

2006
Næsten at nå – tre forsøg med at prise. Odense 2006, 358 sider.

Nytten af døde digtere. I: Synsvinkler 34, 2006, 121-136.

Efter Guds død kærlighedens: Om berøringen hinsides sprog i Bergmanns ’Saraband’. I: Litterat på eventyr. Festskrift til Finn Hauberg Mortensen. Red. af Damborg, Haue og Johansen. Odense  2006, s, 121-132.

2007
Spejl og reference: Fortællingen som levende spejl. En analyse af Peter Høegs ’Spejlbillede af en ung mand i balance’ – og om Blixen-referencer i ’Fortællinger om natten’. Synsvinkler 35, 2007, s. 101-117.

Da det absolutte nægtede adgang – om det mandlige hærværks sprog i tre drukromaner og deres filmatisering. I: Synsvinkler 36, 2007, s. 57-78.

2008
Det skæves majestæt – artikler og kapitler om Per Højholt. Odense 2008, 246 s.

Og nøgne Piger ved hver en Strand – om Thøger Larsens tre digtsamlinger: Jord, Dagene og Det Fjerne. I: Tre jyske tenorer. Red. af Johs. Nørregaard Frandsen m.fl., Odense 2008, s.165-180.

Om stil og stilanalyse. I: Synsvinkler 37, 2008, s. 7-23.

Referentiel tolkning – med særlig henblik på Per Højholt. I:  Bogens Verden  2, 2008, s. 15-20.

Tidsmærker – om stilen i Jens Smærup Sørensens ’Mærkedage’. I: Synsvinkler 37, 2008, s. 55-71.

Gud og litteraturen. I: Synsvinkler 38, 2008, s. 23-31( sammen med Nils Gunder Hansen.

Om eksistentialer. I: Synsvinkler 38, 2008, s.15-23.

2009
Tomme pladser og andre ubestemtheder. I: Synsvinkler 39, 2009, s. 92-103.

Den symbolistiske tradition – eller ’det tredje blik’ – om Claussen, Blixen og Højholt. I: Synsvinkler 40, 2009, s. 36-46.

Claussens rejsedigte: eller sejrende ser sit billede i alverden. I: Spring nr. 27, 2009, s. 64-79.

2010
Om Hans Adolph Brorsons ’Kom regn af det høye’. København 2010, 33 sider.

Den positive intethed: et essay om populærkulturens fremkomst i Danmark 1950-80. I: Synsvinkler 41, 2010, s.7-27.

Der angebetene Debütant und der ausgeschlossene Debütant: Über Leif E. Christensen und Peter Seebergs Anfänge in der 1950er Jahren. I:  Das Tor zur Moderne. Red. af Rossel m.fl. Wien, Østrig 2010, s. 225-242.

Bønnen er et mættet fænomen: Hvad er forskellen på bøn og poesi? I: Dansk Kirketidende nr. 11, 2010, s. 330-333.

Om Axel Lindéns ’Förnimmelser – en fenomenologisk analys af Herman Bangs författerskap.’ I: Samlaren,130, Stockholm 2010, s. 220-222.

Udvidelser – interview med Ib Michael. I: Synsvinkler 42, 2010, s. 213-228.(sammen med Astrid Merete Kirkegaard).

Vi ville forandringen: om Ib Michaels trilogi ’Så var verden deres’. I: Synsvinkler 42, 2010, s. 192-209.

2011
Hvordan klare kærlighedstabet? I: Størst er barnet. Artikler om Kaj Munks forfatterskab.  Red. af H.N. Andersen. Kbh. 2011 s. 59-68.

Stil og/ eller diskurs? I: Synsvinkler 43, 2011, s. 65-86.

2014
Medvirken i Gudstjenestens bønner II (forlaget Aros, Kbh.)

Møder med mere - om litterær prosastil og prosanalyse. (forlaget Spring, Kbh.)

Hjemmesiden >hakonbo.dk< til løbende anmeldelser og lign.

Bo Hakon Jørgensen    •    København    •    mail@bohakon.dk